[Full Lyrics] Broda GMB Waptong - Ayau (Today) #Arewapublisize

 [Full Lyrics] Broda GMB Waptong - Ayau (Today) #Arewapublisize

[Full Lyrics] Broda GMB Waptong - Ayau (Today) #Arewapublisize
My song lyrics AYAU (today)

By BRODA GMB WAPTONG.

Producer DJ jahson.

      Chorus

Raba ni, Raba ni dasu

Raba ni, Raba ni dasu

Raba ni, yesu Raba ni dasu.

Raba ni yesu Raba ni dasu.


DOWNLOAD THE FULL SONG 🔥

 Music] Broda GMB Waptong - Ayau (Today)


        STANZA 1one

Mungun Hali, Raba ni dasu

Mungun Abokai, Raba ni dasu

Shaye-shaye, Yesu Raba ni dasu

Mungun Ji, Raba ni dasu

Mungun Gani, Yesu Raba ni dasu

Mungun Hali, Yesu Raba ni dasu

      Chorus

Raba ni, Raba ni dasu

Raba ni, Raba ni dasu

Raba ni, Yesu Raba ni dasu

Raba ni, Yesu Raba ni dasu.

    STANZA 2two

Ayau ya Yesu

Bani da ko-mai

Da zan baka (X5)

Ka na kiyayeni

Ka na Bisha haniya ta ooh

Ya Yesu ai na gody (X3)

Ayau ya Yesu

Bani da ko-mai

Da zan baka (X5).

Write by BRODA GMB WAPTONG

Post a Comment

1 Comments